2

Socius 6: GW

In het 6e jaar Gedragswetenschappen bestuderen leerlingen de diversiteit die onze samenleving kenmerkt en de kracht van groepsdynamiek.

Hieronder vindt u een beknopt inhoudsoverzicht.

Gedetailleerde inhoudstafel >>>


Thema 1. Met verschillen samenleven

1. Groei door contact met anderen

Casus

2. Sociale identiteit

3. Sociale verschillen

4. Globalisering

5. Een veranderde samenleving

6. Sociale ongelijkheid

Casus


Thema 2. Diversiteit kan leiden tot conflicten

7. Psychisch deviant gedrag

Casus

8. Groepsdruk

Casus

9. Sociaal deviant gedrag