2

Breintrein 3.0 - Inhoud

Breintrein 3.0 is opgebouwd uit 5 trajecten:

1. Leren, leercompetentie en leerstijlen 

 • Er is leren en leren
 • Over IQ en LC 
 • Breinwijs: je brein leert rijden en remmen
 • Jouw leerstijl en leerbiotoop
 • Een (creatieve) probleemoplosser worden

2. Plannen en uitvoeren

 • Een goede planning maken
 • Breinwijs: je tienerbrein en zijn uitdaging: organiseren
 • Zelfhulp om een goede planning uit te voeren
 • Van avondplanning tot jaartaak of integrale opdracht
 • Over motivatie en jezelf belonen

3. Memoriseren

 • Hoe werkt je geheugen en hoe werkt het beter?
 • Breinwijs: de invloed van je lichaam en je manier van leven
 • Kortetermijn- en langetermijngeheugen
 • Vergeten en herhalen
 • Tips, tests en toepassingen

4. Mindmaps lezen

 • Een goede mindmap maken
 • De krachten van je beide hersenhelften bundelen
 • Mindmaps voor spreekbeurten, werkjes en samenvattingen
   

5. Survivalkit voor de informatiejungle

 • Weten wat je zoekt en dat ook vinden
 • Inschatten of je een bron mag geloven
 • Informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk samenbrengen
 • Een goede tekst schrijven of presentatie voorbereiden


Terug naar de Breintrein hoofdpagina