2

Troeven

Met Leerbeest 3.0, Breintrein 3.0, Mijn masterplan en de posters leren leren 1e graad maakt u werk van een positief en opbouwend verhaal rond leren. U geeft elke leerling de kans zijn eigen leerproces in handen te nemen en zijn leervermogen stap voor stap, graad na graad te versterken.

In de verschillende uitgaven vinden leerlingen informatie en oefeningen op maat rond de 3 dimensies van leercompetentie:

  1. Ze krijgen in een begrijpbare taal kennis mee, bijvoorbeeld over de werking van hun geheugen of de ingrediënten van een gezonde levensstijl.
  2. Ze vinden telkens aangepaste oefeningen om hun vaardigheden te trainen, van het gebruik van een agenda in de 1e graad, via het opmaken van een planning in de 2e graad, tot het opzetten van een volledige onderzoeksopdracht in de 3e graad.
  3. Ze worden aangemoedigd om goede leerattitudes te ontwikkelen, bijvoorbeeld willen leren van fouten, zichzelf motiveren om een planning uit te voeren of omgaan met stress.

Voor leerkrachtenteams bevatten deze 3 leerwerkboeken direct bruikbaar materiaal om een leerlijn te ontwikkelen rond leren leren en deze meteen in de praktijk om te zetten. Zo krijgen leerlingen op elk moment in hun studieloopbaan toegang tot de broodnodige instrumenten om van hun leren een succes te maken!

  • Voor klassikaal gebruik én individuele leercoaching
  • Aansluitend bij de VOET 2010