2

Voor de leerkracht

Leerbeest 3.0 en Breintrein 3.0 bieden de leerkracht ruime didactische ondersteuning via de didactische websites*.

  • Didactische fiches
  • Lessuggesties
  • Tips om de ICT-integratie te begeleiden,
    bv. ICT-diamant
  • Achtergrondinformatie (teamplanning, VOET’en ...)
  • Koppeling met de posters leren leren (1e graad)
  • Toegang tot het verrijkt e-boek

* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de uitgaven. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.


Het onlinemateriaal is beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure en gebruikershandleiding.
Meer informatie op www.uitgeverijaverbode.be/e-bib.