2

Visie op leren leren

Wenst u leren leren op uw school verder uit te werken of een nieuwe impuls te geven?

Daarvoor bieden wij een digitaal pakket met nuttige informatie en tal van hulpmiddelen.

  • Een visietekst met een concrete kijk op leren leren in het secundair onderwijs
  • Vragenlijsten om leerlingen en hun ouders te bevragen over hun leeractiviteiten
  • Tips voor ouders: hoe ondersteun je je kind in zijn/haar leerproces?
  • ‘Hoe leer ik?’, een brochure met praktische tips & tricks voor leerlingen van de 2e en 3e graad
  • Specifieke opdrachten voor de vakwerkgroepen
  • Een checklist voor scholen om te kijken waar ze staan op schoolniveau