2

Algemene info

Troeven van de methode Sterren aan de hemel

 • Aandacht voor Bijbel, Kerk en Kind
 • Uitgebreide verwerkingsmogelijkheden met link naar het eigen leven
 • Nadruk op (geweldloze) communicatie en ontmoeting
 • Openheid naar anders-gelovigen
 • Gebruiksvriendelijke, flexibele en aantrekkelijke materialen
 • Gevarieerde, vernieuwende werkvormen
 • Ruim aanbod van hoekenwerk (coöperatief leren)
 • Integratie van het principe van meervoudige intelligentie
 • Proces- en productevaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes
 • Ruime inhoudelijke en methodische ondersteuning van de leerkracht
 • 100% conform het leerplan rooms-katholieke godsdienst

Sterren aan de hemel laat kinderen op een eigentijdse, creatieve en muzische manier kennismaken met het christelijk verhaal. Daarbij vertrekken we van Bijbelverhalen, die de basis vormen voor een steeds terugkerend leerproces: verkennen-verdiepen-verwerken.

Eerst verkennen  we de nieuwe inhouden door verhalen te vertellen, na te vertellen, te ondersteunen via kleurplaten, dramatiseren, creatieve werkvormen...

Vervolgens verdiepen  de kinderen zich in de inhouden en leven ze zich in de personages in. Dit ondersteunen we met gevoels- en behoeftekaarten, tekeningen met denk- en voelballonnen,werkvormen als de volle stoel, kritische vragenronde, filosoferen (theologiseren) enz.

Daarna leggen de kinderen de link met hun eigen leven (verwerken). Ze stellen zich de vraag wat dit alles met hun eigen leven te maken heeft, hoe het hun leven kan beïnvloeden, wat ze ermee zullen doen. Ook worden suggesties gegeven om het geheel te verankeren (via expressievormen als tekenen, schilderen, creatief schrijven, organiseren van acties, tentoonstellingen, enz.). Via stilte-oefeningen en meditatie komen we tot christelijk(e) rituelen en gebed.

Aan de leerkracht biedt Sterren aan de hemel een zeer ruime ondersteuning bij de begeleiding van kinderen in dit leerproces naar de diepte toe.

Download de methodefolder >>>