2

Interlevensbeschouwelijke pakketten

Samen smaakt naar meer - verschillend per graad

Met onze drie interlevensbeschouwelijke pakketten leren de kinderen, doorheen de verhalen en de ontmoetingen met de personages die samen aan tafel gaan, elkaar beter kennen. Ze maken kennis met zeven kinderen en hun zes families, die elk staan voor een andere levensbeschouwing en cultuur. Ze komen te weten wat hen inspireert en wat van bijzondere betekenis is voor hen. De kinderen staan ook stil bij de eigen ervaringen. Doorheen de activiteiten krijgen ze de kans om in ontmoeting te gaan met elkaar.

Via de verhalen van de families komen verschillende waarden aan bod. De kinderen ontdekken de betekenis van deze waarden in de leefwereld van de verschillende personages. Ze worden ook uitgenodigd om te reflecteren over de eigen beleving van deze waarden. Zo ontwikkelen ze verder hun interlevensbeschouwelijke competenties.

1e graad: Klaar voor het feest?
In Klaar voor het feest? ligt de nadruk op het samen spelen en ontdekkend leren van elkaar. De impulsen zijn opgebouwd rond zes centrale verhalen die samenkomen in een groot spelbord. De verhalen komen tot leven door middel van het spel zelf, interactieve kijkprenten en geluidsfragmenten.

2e graad: Hey, wie ben jij?
In Hey, wie ben jij? ligt de nadruk op de individuele relflectie en ontmoeting met elkaar. In de eerste plaats zullen de leerlingen door middel van interactieve werkvormen en via de personages de kans krijgen om stil te staan bij zichzelf, en om in ontmoeting te gaan met hun vrienden. De kinderen kunnen zelf hun eigen weg gaan met de materialen, waarbij ze zichzelf en elkaar beter leren kennen. Dit kan via een activiteitenreeks met de personages, een persoonlijk vriendenboek en een zoekspel met eenvoudige recepten.

3e graad: Proeven van een andere wereld
In Proeven van een andere wereld ligt de focus op zelf ondernemen. De kinderen gaan creatief aan de slag met de aangereikte informatie. Ze aan op ontdekking, maar kiezen zelf naar wat. Wat heeft hun interesse geprikkeld en zouden ze graag wat meer verdiepend willen ontdekken? Dat kan een simpel element zijn of een complex ritueel? De keuze is aan hen. In het vriendenboek kunnen ze eventueel waardevolle momenten met hun vrienden en de personages bewaren.

 
Terug naar het overzicht