2

Herkenbare structuur

In de leerwerkboeken van Swipe bestaat elk hoofdstuk uit vier terugkerende onderdelen.
Die vaste structuur zorgt bij uw leerlingen voor duidelijkheid en houvast.

Klaar? Start!

 • Inleidende oefening, waarin alle doelstellingen van dat hoofdstuk zijn verwerkt.
 • U kunt de oefening klassikaal maken of de leerlingen begeleid zelfstandig laten werken.
  Zo legt u de basis van gedifferentieerd werken.
 • Bij de verschillende deelopdrachten kunnen de leerlingen aanvinken welke ze volbracht hebben.

Op zoek

 • De werkwijzen die nodig zijn voor het maken van de oefeningen worden kort uitgelegd en geïllustreerd met schermafbeeldingen.
 • De auteurs kozen er bewust voor om de meest efficiënte werkwijze aan te leren.
  Zo vermijden we verwarring.
 • De werkwijzen staan in duidelijke kaders, waardoor de leerlingen bij het maken van de oefeningen ze gemakkelijk terugvinden.

Aan de slag!

 • Oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad waarmee sterke leerlingen zelfstandig aan de slag gaan.
 • Minder sterke leerlingen oefenen verder met de eenvoudige oefeningen.
  Een ideale manier om te differentiëren.
 • In de handleiding vermelden we voor de leerkracht per oefening de exacte moeilijkheidsgraad.
 • Ook hier kunnen leerlingen bij de verschillende deelopdrachten aanvinken welke ze
  volbracht hebben.

Wat is wat?

 • In elk hoofdstuk highlighten we nieuwe begrippen. Achteraan elk hoofdstuk nemen we die op in een overzichtelijke begrippenlijst, samen met hun betekenis en een concreet voorbeeld.