2

Veelzijdige informaticamethode

In de 2e graad hebben nog niet alle leerlingen de nodige ICT- basiskennis en -vaardigheden onder de knie. Swipe ondersteunt uw leerlingen van de 2e graad bij het opdoen van die noodzakelijke kennis en vaardigheden.

Geïntegreerd of als apart vak

 • Ontwikkeld voor informatica als apart vak én geïntegreerd in andere vakken.
 • De structuur en de inhoud van de handleidingen en de leerwerkboeken zijn zodanig opgebouwd dat élke leerkracht er zonder probleem mee aan de slag kan.

Op maat van de doelgroep

 • Leerwerkboeken van ongeveer 100 pagina's, bestaande uit compacte hoofdstukken die u doorgaans in één lestijd van 50 minuten kunt behandelen.
 • Wij leggen de leerstof op een eenvoudige manier uit: duidelijk geïllustreerde werkwijzen, beperkte tekst en praktisch gerichte opdrachten die de jongeren aanspreken.
 • Grondige voorbereiding op ICT in de praktijkgerichte vakken van de 3e graad.
 • Multi-inzetbare computerkennis.

Alle doelstellingen bereikt

 • Opgebouwd rond de 9 basiscompetenties van het leerplan met de bijbehorende doelstellingen.
 • Permanent aandacht voor het zich eigen maken van de sleutelcompetenties en -attitudes
  én voor het situeren van het ICT-gebruik in een maatschappelijke context.
 • Inleidende oefening van elk hoofdstuk behandelt dadelijk alle doelstellingen van dat hoofdstuk.
 • In de daaropvolgende oefeningen passen wij opnieuw alle doelstellingen toe. U kunt ze ook inzetten om de leerlingen te evalueren.

Graadleerplan

 • In de keuze welke leerinhouden en leerplandoelstellingen in welk jaar aan bod komen, volgden de auteurs het advies van heel wat mensen die dagelijks voor de klas staan.