2

Proeven van wetenschap

Aan de hand van 10 thema's worden de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar ingewijd in de wereld van de wetenschap. Vanuit hun eigen ervaringswereld woden proeven aangereikt, zodat zij vragen leren stellen naar het waarom van bepaalde fenomenen in hun dagelijkse leven. Daarna doen ze experimenten en gaan ze na wat er gebeurt. Pictogrammen stimuleren de leerlingen om systematisch en planmatig te werken volgens het wetenschappelijk denk- en handelingsproces. De leerlingen leren ook omgaan met tabellen en grafieken. Ten slotte kunnen ze met de oplossingenfiches zichzelf evalueren. Allerlei wetenschappelijke weetjes maken de map nog aangenamer om te gebruiken in de klas.

 

In de handleiding komen de eindtermen, een materialenlijst, de nieuwe visie op natuur, achtergrondinformatie en de nodige didactische suggesties bij de opdrachten.

 

 

Thema's deel 1
Planten - Water - Duurzame energie - Lucht - Het menselijke lichaam

Doorblader: een proefje uit map 1 >>>

Thema's deel 2
Krachten - Elektriciteit en magnetisme - Chemie - Aggregatietoestanden - Temperatuur  

Doorblader: een proefje uit map 2 >>>

 

Downloads -- De leerplandoelen bij Proeven van Wetenschap (in Excel-formaat)

 

Errata

Thema: elektriciteit en magnetisme

Proef met batterijen

Fiche 9: elektriciteit en magnetisme