2

Motiverende wiskundemethode

Op maat van de doelgroep

 • Uitgerekend komt tegemoet aan de noden van uw heterogene klasgroep
 • De inzet op motivatie en succeservaringen bevordert het leerproces en het leerplezier
 • We zetten sterk in op taalzorg:
  • Eenvoudige taal, duidelijke begripsopbouw en instructies
  • Stappenplannen
  • Rustige lay-out met voldoende invulruimte
  • Herkenbare pictogrammen
 • Leerlingen oefenen de leerstof vanuit realistische contexten die aansluiten bij hun leefwereld
 • De oefeningen zijn kort, waar mogelijk speels en vooral praktisch
 • Links naar websites met vakoverschrijdende informatie


Alle eindtermen en doelen bereikt

 • In Uitgerekend komen alle eindtermen en de doelen van het KathOndVla aan bod
 • Aandacht voor wiskundige informatie verwerven en verwerken, functioneel rekenen in praktische situaties, wiskundige problemen oplossen, werken met een rekenmachine …


Duidelijke leerlijn

 • Het materiaal voor het 1e jaar is gericht op succeservaringen waardoor uw leerlingen meer vertrouwen krijgen
 • Het materiaal voor het 2e jaar is uitdagender en het spectrum aan oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad vergroot


Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

 • Opbouw van het leerwerkboek biedt de leerlingen de kans om te groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Aandacht voor schatten en afronden. De leerlingen leren zelf hun schatting te beoordelen


Differentiatie

 • Sterk ingebouwd:
  • Oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad
  • Op de didactische website vindt u divers materiaal ter aanvulling van de leerwerkboeken

 
ICT-vaardigheden

 • In het e-boek:
  • Nuttige links waarmee de leerlingen relevante informatie kunnen opzoeken.
  • Instructievideo’s voor extra ondersteuning in de klas en thuis
 • Digitaal oefenplatform i-boost

 
Technische hulpmiddelen

Gebruik van de geodriehoek, passer, meetlat, computer, rekenmachine ... ondersteunt de leerling bij het oplossen van problemen.