2

Uitgerekend 1

Uitgerekend 1 (editie 2019) is volledig conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan wiskunde voor de 1e graad B-stroom.


Inhoudstafel

1. De natuurlijke getallen

2. Hoofdrekenen met natuurlijke getallen

3. De optelling

4. De aftrekking

5. De vermenigvuldiging

6. De deling

7. De tijd

8. Kommagetallen

9. Bewerkingen met kommagetallen

10. Vlakke figuren

11. De lengtematen

12. De schaal

13. De massamaten

14. De inhoudsmaten

15. De geodriehoek

16. Spiegelen

17. De oppervlaktematen en landmaten

18. Het vierkant en de rechthoek