2

Reglement editie 2022

De wedstrijd voor 2022 is ondertussen afgesloten!

Averbode Verhalenprijs 2022

Uitgeverij Averbode geeft al meer dan 90 jaar de serie Vlaamse Filmpjes uit, kleine leespockets met een verhaal voor kinderen tussen tien en twaalf jaar. Veel Vlaamse en Nederlandse jeugdauteurs hebben al een bijdrage geleverd aan deze serie. De verhalen worden geselecteerd via een wedstrijd, die in 2022 voor de 48e keer wordt gehouden. Zowel gevestigde als beginnende auteurs uit Vlaanderen en Nederland kunnen meedoen.
De verhalen die via de wedstrijd worden geselecteerd, verschijnen als Vlaams Filmpje. De auteur van het winnende verhaal krijgt € 1000.
De prijs wordt toegekend voor een niet eerder uitgegeven verhaal (zowel in papieren als digitale vorm), in welk genre ook, dat kinderen van tien tot twaalf jaar aanspreekt.

Tips

 • Zorg voor een intrigerende titel die de lezer meteen doet verlangen naar meer. Verhalen zonder titel worden terzijde gelegd.
 • Let op je taalgebruik. Schrijf vlot en foutloos. Maak je taalgebruik niet nodeloos complex. Houd het doelpubliek in je achterhoofd.
 • Een Vlaams Filmpje is een kortverhaal. De plot moet echter voldoende uitgewerkt zijn. Losse eindjes maken het verhaal incoherent. Kies dus voor een plot die je binnen het beperkte formaat van een Vlaams Filmpje toch mooi kunt afronden.
 • Houd de voortdurende kwaliteit van je verhaal in de gaten. Soms heeft een verhaal een intrigerend begin, maar zwakt het af naar het einde toe.
 • Leef je in de lezer in. Zal je lezer alles goed kunnen volgen? Is het duidelijk wie je hoofdpersonages zijn? Gebeurt er niet te veel of te weinig? Zijn de plotwendingen verantwoord?
 • Lees Vlaamse Filmpjes, zodat je een goed beeld hebt van wat wij van je verhaal verwachten!

Voorwaarden manuscript en inzending

 • Bovenaan op de eerste pagina staat de titel van het verhaal en een schuilnaam waaruit de identiteit van de auteur niet valt af te leiden.
 • Het verhaal wordt aangeleverd in een Word-document. Het gebruikte lettertype is Calibri, grootte 12, met regelafstand 1,15.
  De pagina's zijn genummerd.
 • Het verhaal telt minimaal 38 000 en maximaal 39 500 tekens, spaties inbegrepen. Selecteer via de knop 'Extra' in je menubalk
  de optie 'Aantal woorden'. Er verschijnt een venstertje waarin je onder andere het aantal tekens (met spaties) kunt aflezen.
 • Het verhaal is geschikt voor kinderen van tien tot twaalf jaar. De plot en het taalgebruik zijn afgestemd op de doelgroep.
 • Je stuurt het verhaal als bijlage in een mail naar vlaamsefilmpjes@uitgeverijaverbode.be. In de mail zelf vermeld je je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Als onderwerp van de mail schrijf je: 'Inzending Averbode Verhalenprijs 2022'.
 • Deelnemen kan vanaf 3 januari 2022 tot en met 27 mei 2022.
 • Wie een account heeft op het schrijfkansenplatform www.azertyfactor.be kan ook via Azertyfactor deelnemen.
 • Verhalen die niet strikt aan de voorwaarden van dit reglement voldoen, worden onmiddellijk en zonder uitleg terzijde gelegd.
 • Iedereen kan met een onbeperkt aantal inzendingen deelnemen. Eerdere inzendingen worden niet opnieuw beoordeeld.

 

Beoordeling

 • Drie juryleden beoordelen de verhalen en maken een voorselectie. Uit de verhalen die in aanmerking komen voor de prijs, kiezen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar het winnende verhaal. De kinderen krijgen dus het laatste woord.
 • In november 2022 wordt officieel bekendgemaakt welk verhaal de prijs wint en welke andere verhalen als Vlaams Filmpje zullen worden gepubliceerd. De jury kan verhalen selecteren die niet in aanmerking komen voor de prijs, maar die (mits herwerking door de auteur) toch als Vlaams Filmpje zullen worden uitgegeven.
 • Er wordt niet over de juryrapporten gecorrespondeerd.
 • De jury behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen. Daarop is geen verhaal mogelijk.
 • De ingezonden tekst mag niet in enige vorm openbaar gemaakt zijn of worden, anders dan door Uitgeverij Averbode. Inzenders vrijwaren de uitgever tegen aanspraken van derden.
 • De winnaar van de prijs kan in het jaar na zijn of haar bekroning niet meedingen naar de prijs.

Op de website Schrijven Online vind je nog meer interessante schrijfwedstrijden.