2

Doordachte didactiek en geïntegreerde differentiatie

Wiskidz motiveert kinderen en helpt hen écht vooruit. Met speelse, aantrekkelijke materialen en leerstof die opgebouwd wordt in kleine stapjes, op maat van elk kind. Met een inzichtelijke aanpak die vertrekt van de concrete leefwereld van de leerlingen. Met geïntegreerde binnenklasdifferentiatie die haalbaar is voor elke leerkracht.

Het resultaat? Plezier in wiskunde en een duidelijke verbetering van het leerklimaat, de leerstijl en de leerresultaten.

 

 

Wiskidz verenigt het beste van drie didactische modellen in één methode en speelt in op de groeiende heterogene samenstelling van de hedendaagse klas. Er is differentiatie naar niveau, tempo en didactische aanpak.

ADI-model
(ADI = activerende directe instructie)
Pre-instructie voor kinderen die het nodig hebben, krachtige klassikale instructie voor iedereen en verlengde instructie voor wie de leerinhouden nog niet volledig beheerst. Na de instructiefase en een korte begeleide oefening kunnen de kinderen meteen zelfstandig aan de slag (= activerend, belangrijk voor de motivatie).

Differentiatiemodel
(BHV = basis - herhaling - verdieping)
Binnenklasdifferentiatie volgt na de instructiefase en het klassikale oefenmoment. Naar inhoud differentiëren we in basis- en verrijkingsleerstof. Alle kinderen bereiken zo de kerndoelen en leerlingen die het aankunnen, oefenen op een wat moeilijker niveau.

De differentiatie is geïntegreerd in het werkboek en in de oefenmaterialen (werkbladen, spellen en digitale oefeningen).
Er is ook een ruim aanbod aan remediërings- en verrijkings-
materiaal. Als leerkracht hoef je dus niet meer zelf op zoek te
gaan naar aangepast materiaal voor elk van uw leerlingen.

CS(G)A-model
(concreet, schematisch, gestructureerd en abstract)
We starten met concrete materialen (autootjes, popjes …).
Nadien schakelen we over op schematische (tekeningen, foto’s …) en gestructureerde voorstellingen (MAB-materiaal, kwadraat- beelden …). Ten slotte gebeurt alles op een abstract niveau (getallen, bewerkingen …).