2

Handleiding

 
 

Praktische gids die de leerkracht stap voor stap begeleidt bij alle aspecten van de wiskundeles.

Bij elke les vindt u het volledige lesverloop, een overzicht van het didactische materiaal, de lesdoelen, de leerplandoelen en de eindtermen. Per blok zijn er ook kopieerbladen.

Daarnaast bevat de handleiding ook een waaier aan achtergrondinformatie, verduidelijkingen over de didactische aanpak en de relatie tussen de verschillende lessen en oefeningen.

Doorblader per leerjaar een blok uit de handleiding: