2

Toetsmap

 
 

Wiskidz heeft drie soorten toetsen:
- Controletoets om de leerstof per twee blokken te testen.
- Overzichtstoets om de leerstof per vier blokken te testen.
- Tussentijdse toetsen om de leerstof per blok te testen.
Deze tussentijdse toetsen zijn facultatief.

Op de didactische website vindt u aanpasbare toetsen.

De klassikale doelessen en de toetswijzer (vanaf 3e lj.) is de ideale voorbereiding op de toetsen. De toetswijzer bevat telkens het doel, een referentie naar het ontdekkader en één of meerdere oefeningen.

Opbouw van een toets in de toetsmap: