2

Leerwerkboek

Voor elk blok is er een afzonderlijk bundeltje.

Het leerwerkboek met gedifferentieerd oefentraject volgt de structuur van de les. Alle werkbladen hebben dezelfde opbouw. Die duidelijke structuur geeft de leerlingen houvast en zorgt ervoor dat ze snel zelfstandig aan de slag kunnen.

  • Ik ontdek: de kernleerstof van de les in een duidelijk overzicht. Het ontdekkader vormt de ideale basis om te komen tot verwoorden en wiskundige taal. Leerlingen kunnen er altijd naar teruggrijpen.
  • Ik oefen: klassikale oefening(en) onder begeleiding van de leerkracht met oefenen en verwoorden door de leerlingen. Sterkere leerlingen kunnen sneller zelfstandig aan het werk.
  • Ik werk zelf uit: oefeningen voor de hele klas, zelfstandig (voor sterke leerlingen) of met hulp van de leerkracht (voor minder sterke leerlingen).
  • Ik denk na: uitbreidingsoefeningen voor sterke leerlingen.
  • Ik speel/wisSPEL: een speelse afsluiter van de wiskundeles voor alle leerlingen.

Doorblader een leerwerkboek per leerjaar: