2

Algemene info

Socius is een methode Humane wetenschappen met per jaar een apart leerwerkboek Cultuurwetenschappen en een apart leerwerkboek Gedragswetenschappen.
Beide boeken zijn op elkaar afgestemd en kunnen als één geheel beschouwd worden.
 

 

• Up-to-date en actueel materiaal.

• Eenheid tussen cultuur- en gedragswetenschappen en continuïteit in het auteursteam

• Volledige én haalbare leerwerkboeken waarmee u alle leerplandoelen en eindtermen bereikt.

• Kwaliteit en niveau als voorbereiding op het hoger onderwijs: academisch getest en getoetst aan de lespraktijk.

• Een duidelijke leerlijn via observatie - beschrijving - analyse
naar synthese.

Bekijk de folder >>>