2

Welkom

Naar aanleiding van de onderwijshervorming en de nieuwe leerplannen voor de 1e graad organiseerden wij in maart infoavonden en webinars.

U kon er kennismaken met onze nieuwe en geactualiseerde uitgaven voor het secundair onderwijs.

Wij wensen alle aanwezigen hartelijk te bedanken voor hun enthousiasme en oprechte interesse.

 

Meer nieuws