Eigen-wijs

Eigen-wijs

Inzichten over concrete opvoedingssituaties

Communiceren met jonge kinderen is soms een uitdaging: hoe brengt u op een begripvolle manier uw boodschap over? Hoe praat u in vertrouwen met kinderen voorbij de angst? Hoe reageert u in moeilijke opvoedingssituaties zonder dat er zich een machtsspel ontplooit? Hoe laat u in de communicatie met een kind blijken dat het ruimte krijgt en toch de grenzen respecteert?

De 50 inzichtskaarten van Eigen-wijs bevatten heel concrete opvoedingssituaties in woord en beeld. Ze bieden een waaier aan tips om stil te staan bij de communicatie die u in zulke situaties hanteert. Door verbindend te communiceren met kinderen krijgen ze meer zelfvertrouwen, worden ze spontaner, creatiever en opener. Ze voelen zich meer geaccepteerd in hoe en wie ze zijn.

Eigen-wijs
Eigen-wijs
49,00 €

Specificaties

305427
9782808103749
29/04/2019
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Sociaal-emotionele vorming , Sociale vaardigheden
1e leerjaar , 2e leerjaar , 3e leerjaar , 4e leerjaar , 5e leerjaar , 6e leerjaar
Leermiddel , Cadeautip