Vlaamse Filmpjes - De vleugels van Samuel

Vlaamse Filmpjes - De vleugels van Samuel

Het was al nacht toen Samuel in de stad aankwam. In het atelier en op de bovenverdieping brandde geen enkele lamp meer. Er was niemand en aangetrokken door het feestgedruis liep ook hij terug naar buiten.

Die dag was er geen avondklok ingesteld vanwege de feestelijkheden voor het einde van de jaarmarkt. (…) Er was muziek, er werd gedanst en er vloeiden sloten wijn.

Het lukte Samuel niet goed zich een weg te banen door de menigte. Hij moest koste wat kost met ridder Thibaud gaan praten. Maar zou die wel naar hem willen luisteren zonder bewijs?

Vlaamse Filmpjes - De vleugels van Samuel
Vlaamse Filmpjes - De vleugels van Samuel
4,00 €

Specificaties

302234
23/10/2017
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Taal
5e leerjaar , 6e leerjaar
(Voor)leesboek
Vlaamse Filmpjes
Reekscover

Over deze reeks

Met Vlaamse filmpjes gaan kinderen van de 3e graad lager onderwijs en de 1e graad secundair onderwijs helemaal zelfstandig op leespad.

Ze ontdekken getalenteerde jeugdauteurs en een waaier aan genres. Ze leren genieten van taal en leren zo hun eigen literaire voorkeuren kennen.