2

Algemene info


 

Oh my God

Voor een sterk geloof in jongeren

  • Positieve benadering van de doelgroep
  • Concretisering van de geactualiseerde leerplandoelen,
    ingrediënten en de interlevensbeschouwelijke competenties
  • Realisatie van elk terreindoel in verschillende thema’s
  • Aantrekkelijk en verrijkend klasmateriaal
  • Wetenschappelijk en theologisch correct


 
Bekijk de folder van Oh my God >>>