2

Didactische ondersteuning

Van elk leerwerkboek is er ook een apart aangeboden digitale versie inclusief beknopte handleiding met visietekst, lestips, eindtermen ICT en toetsen met correctiesleutels.

De bordboeken bieden tal van mogelijkheden en zijn ook offline raadpleegbaar.

  • In- en uitzoomen
  • Eigen aantekeningen en verrijkingen toevoegen
  • De oplossingen tonen of verbergen
  • Verschillende versies opslaan en beheren
  • Online en offline (Knooppunt Kiosk) bruikbaar op pc, Mac, tablet ...

Meer info op www.uitgeverijaverbode.be/e-bib 
 

* Betalend (activatie per leerkracht). Exclusief voor gebruikers van de methode.
Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De bordboeken zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure en gebruikershandleiding

Extra info

Klik hier voor extra info over de verschillende versies van Arduino bij het programmeren met Ardublock.