Trampas y pistas

Trampas y pistas

Para la expresión escrita de los neerlandófonos

Trampas y pistas biedt een methodologisch kader voor een stimulerende, eigentijdse begeleiding van de schrijfvaardigheid.

De meest voorkomende taalproblemen en valkuilen (trampas) en mogelijke pistes (pistas) komen aan bod in de vorm van schema's en oefeningen. Daarnaast is er per niveau een thematische top 10 van de meest courante fouten.

De oefeningen zijn gestructureerd volgens een stijgende moeilijkheidsgraad en voorzien van voldoende invulruimte.

In een los katern vinden leerlingen de oplossingen en feedback. Op de website kunnen ze terecht voor een groot aantal extra oefeningen.

Trampas y pistas
Trampas y pistas

Specificaties

2166
9789031728510
01/07/2009
NV UITGEVERIJ ALTIORA AVERBODE
Spaans
Spaans
5e middelbaar , 6e middelbaar
aso , tso , kso
Grammatica , Leerlingenmateriaal