2

Info

 
  • 100% conform ZILL
  • Hedendaagse, kindvriendelijke werkvormen
  • Ruim muzisch aanbod en tips voor hoekenverrijking
  • Aantrekkelijke lesmaterialen
  • Interactief digitaal aanbod
  • Vaste, overzichtelijke structuur van het lesverloop
  • Aparte leerkrachtenbundel per Arrangement
  • Openheid naar anders-gelovigen en niet-gelovigen
  • Aandacht voor het principe van meervoudige intelligentie
  • Leerlijn voor de volledige basisschool

      Doorblader de folder >>>

'Sterretjes aan de hemel' is 100 % conform het nieuwe leerplanconcept van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 'Zin in leren, zin in leven' (ZILL). De methode begeleidt kleuters op een hedendaagse manier in hun religieuze en levensbeschouwelijke groei. Ze biedt voor elke kleuterklas originele algemene en Bijbelse arrangementen en arrangementen die gelinkt zijn aan het kerkelijk jaar. Alle arrangementen zijn verrijkt vanuit de ontwikkelthema's van het ontwikkelveld rooms-katholieke godsdienst, maar ook vanuit de persoonsgebonden en andere cultuurgebonden ontwikkelvelden. We zorgen er ook voor dat de totale persoon van het kind geraakt wordt: hoofd, hart, lichaam en geest (het spirituele). In de activiteiten wordt aandacht besteed aan het leerproces: verkennen, verdiepen, verwerken.

De arrangementen hebben een vaste overzichtelijke structuur. Bij elke activiteit stellen we telkens een organisatievorm voor: klassikaal, in groep of via individuele aanpak. Daarbij hebben we veel aandacht voor het welbevinden van de kleuters door integratie van het principe van meervoudige intelligentie. In gevarieerde opdrachten en vernieuwende werkvormen (kleuteryoga, Godly play, mindfulness, kringdans ...) komen alle intelligenties aan bod, zodat elke kleuter zich aangesproken voelt en zijn competenties ten volle kan ontwikkelen. 

Aan de hand van kindvriendelijke werkvormen en aantrekkelijke klasmaterialen wordt een rijk muzisch klimaat gecreëerd. Zo bieden we ook heel wat tips voor hoekenverrijking.

'Sterretjes aan de hemel' staat ook voor openheid naar andersgelovigen en niet-gelovigen. Zo geven we achtergrondinformatie en concrete tips voor wie bv. moslimkinderen in de klas heeft.

'Sterretjes aan de hemel' werd volgens dezelfde visie ontwikkeld als 'Sterren aan de hemel' voor het lager onderwijs, zodat we een verticale leerlijn gecreëerd hebben van de onthaalklas tot het zesde leerjaar.