2

Waarom materiaal voor anderstalige kleuters?

>>> Download hier een presentatie van Welkom

Het is niet altijd eenvoudig om kinderen die geen woord Nederlands begrijpen in de klas te ontvangen. Kleuteronderwijzers staan voor de grote uitdaging om een veilig en positief klasklimaat uit te bouwen waarin anderstalige kleuters zich gemotiveerd en uitgedaagd voelen.

Bij het werken met anderstalige peuters en kleuters kan het deugd doen om een houvast te hebben. Welke woorden zijn van bij de start belangrijk? Hoe kunt u die woorden het best aanbrengen? Met welk visueel materiaal kunt u de woorden ondersteunen? Hoe integreert u de woorden in activiteiten?

Welkom – Onthaaltaal voor peuters en kleuters biedt u die houvast.
Welkom is een aantrekkelijk pakket met diverse leermiddelen dat focust op basiswoordenschat die kleuters vanaf de eerste dag nodig hebben. Op een auditieve, visuele én digitale manier kunt u actief aan de slag met thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Zo helpt u hen bij de basale taalverwerving, zodat ze iedere dag vlot kunnen functioneren in de klas en op school.

Welkom heeft twee grote doelstellingen: taalvaardigheid Nederlands en de bevordering van de sociale integratie. Welkom is bovendien gedifferentieerd. In alle leermiddelen wordt steeds gewerkt met een basisniveau en een uitbreidingsniveau. Welkom besteedt extra aandacht aan de behoeften van de anderstalige kleuter, als voorwaarde om tot volledige ontplooiing te komen.

Welkom kwam tot stand in samenwerking met kleuteronderwijzers en onderwijsbegeleiders met
ervaring in het lesgeven aan anderstalige kleuters.

>>> Prijzen en bestellen

 

Meer nieuws