2

Algemene info

 

 

10 redenen waarom Wiskidz werkt!

  • Zorgvuldig opgebouwde leerlijnen met kleine stapjes
  • Motiverende en uitdagende opdrachten voor alle leerlingen
  • Leerspellen en digitale oefeningen voor speelse automatisering
  • Realistisch rekenen met nadruk op handelen en verwoorden
  • Unieke leerlijn probleemoplossend denken
  • Geïntegreerde differentiatie naar tempo, niveau en didactische aanpak
  • Sterke focus op leren leren, zelfstandig werk en samenwerkingsvormen
  • Zelfevaluatie en goed onderbouwde toetsen
  • Optimale didactische en praktische ondersteuning
  • Budgetvriendelijke methode met permanent lage(re) prijzen

Doorblader de Wiskidz-folder >>>